Szkolenia

Dedykowane szkolenia wspierające zwinność i adaptację wobec złożoności

 

Dowiedz się więcej

 

 

Zwinne przywództwo i transformacje

Doradztwo i konsultacje

 

Dowiedz się więcej

 

 

Uporczywie i nieustannie dąż do ulepszenia produktów i usług,tak aby były konkurencyjne, utrzymywały przedsiębiorstwo i dawały zatrudnienie.

 

~W.E. Deming

 

Oferta

 

 

Szkolenia

Autorskie, na początek Twojej drogi w Agile i wzmacniające
Twoje obecne zrozumienie Scrum i metody Kanban.

 

Dowiedz się więcej

 

Konsultacje

Transformacja Agile to stan ciągłych zmian, adaptacji i poszukiwania usprawnień, na różnych etapach tej drogi możesz potrzebować konsultacji.

 

Dowiedz się więcej

 

Doradztwo

Trening, mentoring, coaching wzmocnią Twoje bycie Agile. Trener, mentor może dostarczyć Tobie i członkom Twojej organizacji wiedzy
i inspiracji do efektywnych działań.

 

Dowiedz się więcej

Do przeczytania

 

03.10.2021

Zwinne transformacje

Zwinne transformacje Holometabolia, u owadów jest to przeobrażenie zupełne. Przyglądając się firmom, które w swoich strategiach zapisały “transformację agile”, u większości dostrzegana jest hemimetabolia, czyli przeobrażenie niezupełne. Od kilku dekad, popularnym stało się określenie Transformacja Agile, na które składa się zespół działań mających na celu przeobrazić organizację w zdolną do adaptacji do otoczenia w jakim […]
04.05.2021

Agile Kata

Zwinne Wzorce Zwinne wzorce, zwinne formy, agile kata … te zwroty przyszły mi na myśl, kilka lat temu, pod wpływem lektury Mike’a Rothera “TOYOTA KATA – Zarządzanie ludźmi w celu doskonalenia, zdobywania umiejętności adaptacji oraz osiągania ponadprzeciętnych wyników” i zostały ze mną po dziś dzień, to moja kata w rozwoju jako Agile Coach, Scrum Master […]

 

Dowiedz się więcej