Doradztwo

Transformacja Agile

i konsultacje

 

Wspólnie przyjrzymy się aktualnym procesom w Twojej organizacji,
temu jak przebiegają interakcje i jakie zależności są między
produktami/usługi jakie wytwarzacie. Poszukamy optymalizacji,
zmierzymy efektywność Twojej organizacji w dostarczaniu
wartościowych rozwiązań i zdolność do innowacji. Otrzymasz
rekomendacji zmian i wsparcie w ich przeprowadzaniu.

Coaching I mentoring

 

Poziom SHU – dla początkujących Scrum Masterów i Product
Ownerów lub dla tych co dopiero planują wejść na ścieżkę
mistrzów Scruma.
Poziom HA – dla lorem ipsum
Poziom RI – dla lotem ipsum

Dedykowane dla niemal każdej branży